Балансирането на един крак за 10 секунди предсказва продължителност на живота, здраве: проучване