Медоус каза, че спирането на сертифицирането на Пенс е незаконно