Подобните на Amazon Echo Show умения са достатъчно странни, за да ви накарат да искате едно

Може да има отлична причина вашето семейство да закупи Amazon Echo Show 5 Kids този сезон. И всичко стига до абсурд.

В продължение на десетилетия това беше почитана от времето традиция, просто шофиране извън страната Луди устни (Отваря се в нов раздел) За да запази семейството смех и разумно. Преди цифровите технологии имахме бележници, пълни с глупави рамки за истории. Те наистина бяха просто скелети и бележникът извикваше подкани от страницата, питайки за човек, място, нещо, животно, чувство и т.н. Целта беше да се създаде възможно най-абсурдната история, която след това назначеният писар да прочете под истеричните ридания на семейството.