Първият ден на лятото носи гореща вълна, влажност на Големите езера, юг