Сега Джонсън казва, че е координирал усилията за предаване на фалшиви избирателни листи